Správa sítí

- platformy Windows a Linux

 

- návrh nové struktury nebo rozšíření stávající a následná realizace dle zadání a potřeb zákazníka

 

- konfigurace serverů a klientských stanic

 

- nastavení zabezpečení a přístupů

 

                - zabezpečené datové propojení poboček firmy

 

                - vzdálený zabezpečený přístup zaměstnanců do sítě

 

                - na základě plné moci zajistíme připojení k internetu, správu telefonů, mobilní i pevná čísla, návrh nejvýhodnější řešení, jednání s operátory

 

- smluvní garance

 

- poradenství konzultace