DOPRAVA MATERIÁLU:

Společnost OSK Praha s.r.o. Vám zajistí jakoukoliv dopravu stavebního materiálu a sypkých hmot . Jedná se především o dopravu kusového a paletového stavebního materiálu a volně loženého materiálu (suché a zavlhlé betonové směsi ).V neposlední řadě pak dopravujeme a dodáváme štěrky a štěrkodrti všech frakcí, písky tříděné i netříděné,cihelné,živičné a betonové recykláty , zásypové a kulturní zeminy.

Na základě Vaší poptávky Vám zpracují naši odborníci bezplatnou cenovou nabídku. Proto neváhejte  s vyplněním a zasláním poptávky umístěné v pravé liště naší webové stránky.